آسانسور چیست و چه کاربردی دارد؟

آسانسور وسیله ای برای حمل بار و اشخاص به صورت عمودی می باشد که در انواع مختلف در بازار وجود دارد و کاربردها آن متناسب با مکان نصب آسانسور می باشد