آسانسور رامان

ضمانت نامه

شرایط گارانتی

  1. اعتبار این ضمانت نامه به مدت 2سال از تاریخ صدور فاکتور فروش شرکت رامان می باشد.
  2. ارئه کارت ضمانت با برچسب و هولوگرام رامان الزامی است.
  3. گارانتی شامل کلیه قطعات مکانیکی و الکتریکی موتورگیربکس می باشد.
  4. تست و تایید کالای معیوب جهت تعمیر یا عویض با متخصصین آسانسور رامان خواهد بود

موارد ابطال

  1. آسیب های فیزیکی و صدمات ناشی از حمل و نقل،حرارت،تهویه مناسب ، آلودگی محیط نوسانات برق ،تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی و حوادث طبیعی.
  2. عدم رعایت نکات مندرج در دفتر چه راهنمای موتور گیربکس.
  3. انتخاب نامناسب ظرفیت موتورگیربکس از نطر بار استاتیکی و دینامیکی.
  4. اقدام به هر گونه تعمییر یا دستکاری توسط افراد  فاقد صلاحیت و تست غیر فنی پاراشوت.
  5. مخدوش بودت پلاک ها، شماره سریال ، هولوگرام یا کارت ضمانت نامه.

پیشنهاد می گردد:

جهت تسریع در شناخت مشکلات اصلی دستگاه و تعمیر سریعتر آن موتورگیربکس توسط مصرف کننده به واحد پش از فروش تحویل داده است.

با توجه به بروز حوادث احتمالیناشی از حمل ونقل دستگاه و… دستگاه تعمسر شده توسط مصرف کننده از خدمات پس از فروش تحویل گرفته شود. در غیر این صورت هرگونه مشکل ناشی  از حمل و نقل ارسال به عهده مصرف کننده  بوده و شرکت آسانسور رامان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

قوانین سوار شدن آسانسور